1

Topic: Stämning renässansluta

Vilken stämning är vanligast på renässansluta när det gäller oktavsträngar? Är det med oktavsträngar på de fyra lägsta körerna: g' d'd' aa ff cc GG Ff Ee Dd Cc eller på de sex lägsta: g' d'd' aa ff cc' Gg Ff Ee Dd Cc eller något annat?

2

Re: Stämning renässansluta

Någon som vet?

3

Re: Stämning renässansluta

Åtminstone från 6:e kören, gG har man oktavsträngar. Det är också möjligt att ha oktavsträngar på femte och fjärde körerna. Dels är det en smaksak, men jag har för mig att det också handlar om hur gammal musik man spelar - ju äldre musik, ju högre oktavsträngar.
Om man t ex ska spela Dalza eller Capirola (tidigt 1500-tal) skulle det passa utmärkt med oktaverad 4:e kör. Om man har en sådan luta som du nämner, en tiokörig så är den hemmahörande något decennium in på 1600-talet. Där hade jag haft oktavsträngar fr o m 6:e kören.

Teo

Jag är medlem i SGLS.