1

Topic: Gitarrmästaren

För er som undervisar: nu finns min nya gitarrskola "gitarrmästaren" tillgänglig. Denna bok har en lite ovanlig inkörsport till att lära sig spela gitarr. Under mina många år som lärare har jag lagt märke till några generella problem hos nybörjare: handställningar, puls/rytmkänsla samt notläsning. Dessa problem har jag sökt lösningar på. Genom att eleven får börja spela melodier på bassträngarna med tummen i höger hand hamnar båda händerna i en naturligt bra position och läraren behöver inte tjata om handställningar. Även ton/notinlärning blir enkel eftersom boken börjar med en amollskala från femte strängen där fingersättningen är likadan på femte och fjärde strängarna och där tonernas namn följer alfabetet. Med hjälp av olika komp på lösa strängar till melodierna så övas olika högerhandstekniker (exempelvis växelanslag) in. Notinlärningen lärs också in på ett enkelt och logiskt sätt och eleven får öva på att skriva noter - bla genom flera kompositionsuppgifter som är enkla och anpassade för elever mellan 7-10 år.
http://www.gehrmans.se/butik/undervisni … en-1-12965