1 (edited by JaBan 2014-07-21 14:53:10)

Topic: Gitarrnotering

Hej, jag är ny på detta forum och skulle behöva få svar på två frågor (kan inte finna att dessa ställts tidigare). Har en gång i tiden lärt mig noter för pianospel, men nu tragglar jag med noter för gitarr (alltså enbart G-klav).

1) Om man bara betraktar första takten i Bach-preludiet BWV 999 (länken förvanskas när den klistras in  - fixa till adressen själv genom att lägga till "htt p:" utan mellanslaget direkt före "//www.delcamp.net/pdf/johann_sebastian_bach_bwv_999_prelude.pdf" och klistra in det i adressfältet) så klingar tonerna i alla inspelningar jag hört längre än de är noterade, vad kommer det sig att man inte noterar korrekt? Det borde väl ligga en d-not under f-noten med en båge från föregående, därefter en d- och f-not under a-noten med bågar från föregående, osv.

2) I detta stycke av Anton Barrios - Preludio no 3 (länken förvanskas när den klistras in  - fixa till adressen själv genom att lägga till "htt p:" utan mellanslaget direkt före "//petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/9/9c/IMSLP279622-PMLP453950-Barrios_Prelude_c_minor.pdf" och klistra in det i adressfältet) så får jag inte ihop det vad beträffar de nedåtpekande skaften (dessutom omfattar fråga 1 även detta stycke), jag får det till att det i första takten är för många nedåtpekande skaft, 3 fjärdedelsnoter och 3 åttondelsnoter!? Har man kanske genom denna notering önskat precisera hur länge noten skall klinga? Om så, då är det ändå konstigt att även  g-noten (efter c-noten) inte är noterad med nedåtskaft.

Tacksam om någon vill kommentera/besvara dessa frågor.

2

Re: Gitarrnotering

Hej!

1. Länken fungerar inte, men som jag förstår det så menar du varför tonen ligger kvar längre än den är noterad? Det absolut korrekta, om man vill spela legato alltså att tonerna ringer kvar, hade varit som du skriver att ha överbundna noter, men det hade också gjort det hemskt jobbigt att läsa med toner överallt, det hade vasrit omöjligt att se vilka toner som skulle spelas och inte.
Precis som med grammatik så finns det regler för allt men de stämmer inte i 100% av fallen, det finns många undantag där man hellre gör på ett annat sätt för att underlätta den praktiska tillämpningen eller bara av gammal vana.

2. Eftersom båda skaften går till en och samma ton räknas de inte räknemässigt som två olika stämmor, de nedåtpekande skaften är bara där för att visa vilka toner som är markerade/melodi. De uppåtpekande skaften är själva takteringen och det är de som du räknar med, de nedåtpekande är alltså bara ett musikaliskt tillägg för att underlätta fraseringen i musiken och behöver inte matcha taktarten.

Hade det däremot varit separata toner som hade haft de nedåtpekande skaften i det här fallet hade det varit felräknat då det hade varit att betrakta som en egen stämma som ju då också måste matchas med taktarten gällande antal och längd på toner.

Svar 1 gäller även i fråga två.

Hoppas det förtydligade för dig!
Mvh Marcus

3 (edited by mackan 2014-07-21 00:57:20)

Re: Gitarrnotering

Här är ett exempel på fråga 1, första takten i bwv 999 skrivet först med de korta tonlängderna och sedan hur det blir om man skriver ut egentlig längd. Svårt att läsa vad som är vad..

http://www.marcusstrand.se/bilder/999exempel.png

4

Re: Gitarrnotering

Hej Marcus

tack för svar - det gladde mig:)

Jo jag är helt med på att det blir väldigt otydligt med den exakta notering som du så förnämligt presenterar på rad 4. Man skulle önska sig att det gick att notera toners varaktighet med en enda notering, exempelvis en halvnot under en åttondelsnot anslagna samtidigt (i en klang), det skulle minska behovet av bågar och extra noter. Problemet gäller ju i första hand klaviatur- och (knäpp-) stränginstrument där man greppar ackord och varierar vissa toner inom det greppet, en klarinettist lär väl knappast hålla kvar d och f - eller???

Jag har egentligen inte så stora problem med detta när jag spelar andras stycken, det blir mer påtagligt när jag skall notera mina egna stycken, då vill jag förmedla lite mer exakt hur jag tänkt mig.

Jag är inte riktigt med på hur du menar med fraseringen i Barios stycke, kan du möjligen formulera hur du tänker dig utförandet (första takten räcker)? Alternativt om du kan rekommendera var jag kan inhämta information om frasering.

Janne
PS - Jag försökte att fixa till länkarna, men eftersom de förvanskades vid inklistringen fick jag göra "en beskrivande variant". Dessutom - det går endast att lägga in en enda länk!?

5

Re: Gitarrnotering

Du kan skriva alla toners exakta längd direkt utan bågar, men även där blir det väldigt otydligt. Bättre är att som i barrios/bach här ovanför skriva tydligt men inte nödvändigtvis exakt överensstämmande med verkligheten och då lämna utrymme för egen tolkning.

I Barrios då så är de tonerna som har extra skaft meloditoner, de du gärna ska plocka fram lite extra. De övriga kan betraktas som mellanstämmor och inte lika viktiga.
I första takten då är melodin alltså C Ab G C Ab G, medan tonerna däremellan (G E G G E G) är mellanstämma. Eller kompstämma om man så vill.

Samma sak är det i Bachstycket i den versionen du länkar till, där är det tre toner per takt som har extra skaft som går nedåt, dessa är melodin och skaften har någon lagt till för att tydliggöra vilka toner som ska tas fram lite extra. Extraskaften har alltså ingen större rytmisk betydelse.

Här är länkarna i klickbara versioner:
http://www.delcamp.net/pdf/johann_sebas … relude.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnk … _minor.pdf

6

Re: Gitarrnotering

Litet tillägg:

I dessa två exempel kan du se tydligt att alla inte gör likadant,
I Barrios är de extra skaften ditsatta utan tanke på att nedåtskaften tillsammans ska bilda hela takter och stämma matematiskt, de är underförstått bara en musikalisk hjälp och inte en egen stämma.
Den första taktens nedåtskaft består av tre fjärdedelar + tre åttondelar som inte stämmer överens med taktarten. Troligast är nu när jag tittar närmare att de vill visa hur länge varje meloditon ska hållas ut, men utan att bry sig om huruvida de notvärdena tillsammans stämmer överens med taktarten.

I Bach däremot har den som skrev noterna behandlat nedåtskaften som en egen stämma och har därför noterat den korrekt så att alla nedåtskaft bildar kompletta takter. Första takten exempelvis bildar nedåtskaften tre fjärdedelar genom en fjärdedel + en fjärdedelspaus + två åttondelar = 3/4.

7 (edited by JaBan 2014-07-22 12:46:04)

Re: Gitarrnotering

Hej  igen Marcus,

Jag har notprogrammet "MakeMusic Finale Songwriter 2012 (Engelsk version)", det har sina fördelar eftersom det spelar upp vad man noterat - bra koll (och bra pris!). Men jag har inte klurat ut hur man noterar som i Bariosstycket - vilket jag finner vara ett tilltalande sätt. Vilket notprogram använder du, skulle det fungera, eller är det någon annan som kan rekommendera bra notprogram?

Mvh Janne
PS - förstår inte hur du, men inte jag, kan få in två länkar?