1

Topic: Spännande kurs i tidig musik

missa inte detta, det finns nog några platser kvar, skriv utan att fundera så länge över saken till Roland här nedan och fråga.

Kursansvarig: Roland Hogman, roland.hogman@kmh.se

Renässans- och baroockmusik har fått en alltmer framskjuten plats i musiklivet. Kursen ger en unik möjlighet att få en fördjuoad kunskap om renässansens och barockens centrala verk, genrer, former och satstyper och att få förståelse för utvecklingen av dessa element med fokus på musicerandets praxis.
Vi vill också fokusera på ett analytiskt, musikvetenskapligt reflekterande som mynnar ut i författandet av en kort vetenskaplig text.http://www.kmh.se/visasida_sv.php?p=180&t=course

2

Re: Spännande kurs i tidig musik

Absolut!
Jag har redan anmält mig.

3

Re: Spännande kurs i tidig musik

jag också. :-)

4

Re: Spännande kurs i tidig musik

Varför händer sånt här i stockholm...? sad

5

Re: Spännande kurs i tidig musik

Är kursen igång och hur går det?

Fredrik

6

Re: Spännande kurs i tidig musik

Kursen är igång och går bra. Det analyseras och diskuteras. :-)