1

Topic: Väldigt svårt med rytmer, vad göra?

Hej, jag har väldigt svårt med att läsa rytmer och att härma rytmer som någon klappar exempelvis. Jag tror inte jag klarar det ensam. Är det bäst att ge upp eller kan man bli bra på det med hjälp av lektioner till exempel? Att improvisera taktfasta rytmer är däremot inte svårt, eller att höra ett musikstyckes rytmer i huvudet och sådant.

2

Re: Väldigt svårt med rytmer, vad göra?

Hej!
Jag har upplevt att det är något inte helt ovanligt bland gitarrister. Har tänkt en del på vad det kan bero på men inte kommit fram till vad jag tycker än. Jag skulle vilja hävda att gitarrister generellt är sämre än t.ex. sångare på detta. Särskilt om man är notbunden i stor grad. När jag satt och lyssnade på antagningsprover till en folkhögskola tyckte jag mig se att detta överensstämde med vad jag då hörde. Jag tror det beror på att många gitarrister spelar själva och helt enkelt är vana att kunna följa sin egen uppfattning om hur t.ex. en triol låter. Ofta kanske man också spelar efter noter eller tablatur och inte får träna så mycket på att lyssna och härma. Däremot tror jag inte att det är läge att ge upp! Som med allt annat handlar det om att träna. Sedan jag började sjunga i kör har jag blivit bättre på gehör och härma. Det kan vara ett tips. Annars kanske att lyssna på musik man gillar, men på ett mer aktivt sätt. Dvs. försöka analysera det man hör. Jag tror alltså att det framförallt handlar om att utsätta sig för situationer där man får träna på det. Sjunga i kör, spela i orkester, i band osv. Jag tror avslutningsvis inte att du är ensam om att uppleva rytmläsning och imitation som något svårt smile

3

Re: Väldigt svårt med rytmer, vad göra?

Hej! Jo det kan nog stämma, det borde ju vara så att ju mer man spelar med andra, desto bättre borde man bli. Själv har jag alltid blivit förvirrad och tappat trådenh elt när jag försökt spela med andra.

Jag skulle gärna vilja ta lektioner i det här och få hjälp med det, gärna i kombination med gitarrspel. Var kan man vända sig i sådana fall? Att kombinera rytmer och gehör tillsammans med gitarrspel gör ju att man både kan dela upp det i bitar och få en helhet av det liksom.

4 (edited by klappton 2010-11-02 17:40:26)

Re: Väldigt svårt med rytmer, vad göra?

det brukar ju finnas grupper eller orkesterlektioner i samband med lektioner, speciellt om du går på en större skola. det kostar ju i och för sig lite extra pengar då.
men det kan kanske vara något att uttnyttja denna möjlighet, bara under en kortare period så du får öva lite men samtidigt har en lärare som övervakar och kan ge dig tips.

lycka till

http://se.postalgold.info/