1

Topic: Barock gitarr

Hej,

jag vet mycket lite om barockgitarren, kan någon "upplysa mig", vill veta vilka kompositioner går att spela på barockgitarr, teknik osv.

tacksam för orientering
Alvaro

2

Re: Barock gitarr

Ja, det vore intressant om man lunde få reda på lite fakta. Hur stämmer man en sådan; samma som en primgitarr?

3

Re: Barock gitarr

Ja, det vore intressant om man lunde få reda på lite fakta. Hur stämmer man en sådan; samma som en primgitarr?

Det finns lite olika varianter min barockgitarr har fem körer (9-10 enkla strängar) och man stämmer den som en gitarr ner till och med tredje strängen. Fjärde blir d men en oktav upp jämfört med en vanlig gitarr och femte stämmer man som a även den en oktav upp. Jag tror att ukulelen är stämd likadant.
Gitarren har som sagt dubbla strängar förutom på första om man så vill. Det finns en fyrsträngad variant också. 

Det finns exempel på gamla barockgitarrister som spelar med naglar och de som spelar utan så man behöver inte bråka om det i alla fall.

Några tonsättare som jag kommer på nu är Robert de Visé, Santiago de Murzia, Gaspar Sanz, Corbetta, Pellegrini, Francisco Guerau.

Tekniken är ganska mycket campanella och rasgueado, men man spelar polyfont givetvis och efter tabulatur.

"The early guitar" av James Tyler är en bra start för att läsa lite om gitarren.

Lycka till
Patrik

4

Re: Barock gitarr

Ja, det vore intressant om man lunde få reda på lite fakta. Hur stämmer man en sådan; samma som en primgitarr?

Det finns lite olika varianter min barockgitarr har fem körer (9-10 enkla strängar) och jag stämmer den som en gitarr ner till och med tredje strängen. Fjärde blir d men en oktav upp jämfört med en vanlig gitarr och femte stämmer man som a även den en oktav upp. Jag tror att ukulelen är stämd likadant.
Gitarren har som sagt dubbla strängar förutom på första om man så vill. Det finns en fyrsträngad variant också. 

Det finns exempel på gamla barockgitarrister som spelar med naglar och de som spelar utan så man behöver inte bråka om det i alla fall.

Några tonsättare som jag kommer på nu är Robert de Visé, Santiago de Murzia, Gaspar Sanz, Corbetta, Pellegrini, Francisco Guerau.

Tekniken är ganska mycket campanella och rasgueado, men man spelar polyfont givetvis och efter tabulatur.

"The early guitar" av James Tyler är en bra start för att läsa lite om gitarren.

Lycka till
Patrik

5

Re: Barock gitarr

Tack för ditt svar patrik.
campanella var ett nytt ord för mig. Hur spelar du det?

Christian

6

Re: Barock gitarr

Campanella betyder "liten klocka". Du spelar campanellaskalor genom att lägga varannan ton på intilliggande strängar så att de klingar ihop och en klockliknande klang uppstår. Vanlig företeelse i äldre musik.

7

Re: Barock gitarr

Typ som att man låter tersen (e) klinga på D-strängen om man spelar en skala i C-dur i läge tre?

8

Re: Barock gitarr

Du kan väl visa mig hur man gör det joel när vi har nästa lektion?

9

Re: Barock gitarr

Visst! smile

10

Re: Barock gitarr

Om du kan få tag på boken "Den klassiska gitarren" av Martin Giertz, finns det en hel del att läsa om barockgitarr.

11

Re: Barock gitarr

James Tylers "The Early Guitar" har fått en uppföljare i "The Guitar and Its Music"  (Oxford Early Music) av sagde James Tyler och Paul Sparks. Boken behandlar gitarrens historia från 14-1500-talet till början av 1800-talet. Den tar upp den fyrköriga "renässansgitarren", den femköriga "barockgitarren" och övergången till den sexsträngade gitarren som varit dominerande sedan början av 1800-talet (på olika vägar via bla sexköriga "barockgitarrer").

Boken kanske främsta förtjänst är omfattande förteckning över tryckt gitarrmusik och manuskript från samma tidsperiod, tom skandinaviska källor. Förteckningen får nog antas vara komplett i förhållande till vad som är känt i dag. Den innehåller också anvisningar om anslags- och spelstilar, bestränging och stämning i olika fall. Tyler poängterar starkt att standardbesträngningen av den femköriga gitarren i regel INTE hade bordun på fjärde (och/eller femte kören) utan båda körerna var unisona och stämda en oktav högre än dagens gitarr. Med borduner blir "campanela-spel" bra mycket besvärligare. Gitarrens lilla resonanslåda klarar inte heller riktigt av de låga frekvenserna i bordunerna (åtminstone inte min gitarr). Jag känner inte till om det har gjorts några mer ingående studier av om/hur byggnadssättet, främst balkning av locket) förändrades under tidsperioden 16-1800 för att möjliggöra fler borduner. När den sexsträngade gitarren gjorde sitt segertåg innebar ju detta också en revolution i sättet att bygga gitarrer.

GorArn

SGLS, såklart!

12

Re: Barock gitarr

Jag har för mig att reentrata-stämningar (den som Patrik beskrev) används främst vid solospel och bordunstämningar vid ensemblespel/ ackompanjemang.

Hur är det med den saken?

Fredrik

13

Re: Barock gitarr

Fredrik Mårtensson skrev:

Jag har för mig att reentrata-stämningar (den som Patrik beskrev) används främst vid solospel och bordunstämningar vid ensemblespel/ ackompanjemang.

Hur är det med den saken?

Fredrik

Jag vet inte om jag förstår din fråga helt perfekt Fredrik. Det var olika ideer bland olika tonsättare om hurvida man skulle ha några körer stämnda i oktaver eller unisont.

14

Re: Barock gitarr

Tjena Patrik!
Det var nog både en fråga och en spekulation, en spekulerande fråga:)

Det jag menade var att reentrata stämningar inbjuder till campanellaspel och solospel och att oktavstämningar (bordun) kanske funkar bättre vid continuospel.

Har för mig att jag läst nå't så'nt nå'n gång, men det var länge sedan jag läste om barockgitarrer. Jag ska kolla upp era litteraturtips, man vill ju inte halka efter!

fredrik

15

Re: Barock gitarr

Utan att säga något om vad man gjorde förr så tycker jag att om man har cello eller gamba med så behöver inte jag någon oktavstämning. Men om jag är ensam bassospelare så kan det vara skönt att markera lite djupare toner ibland. Så du kanske har rätt, läs och berätta. :-)