1

Topic: 8/12 Lutakonsert på Musikvalvet i Gamla Stan

Solokonsert med Anders Ericson, barockluta. Spännande fransk
1600-talsmusik av Dufaut, Pinel och Mercure. Poetisk och vacker musik som
sällan spelas i Sverige.

Musikvalvet
Kåkbrinken 5 Gamla Stan
Fredag 8/12 kl 19
Entré 100 kr

http://www.stefanlundgren.net/Bilder/forum/musikvalvet.jpg