1 (edited by steflund 2006-10-05 12:07:24)

Topic: Konsert i Göteborg med Joel Sundkvist & Thomas von Wachenfeldt

Lördagen och Söndagen den 7:e och 8:e Oktober så gör de en konsert i Gitarr i Västs regi. De spelar där sitt program "Möte med Mästare". Musik av Schubert, Paganini, Piazzolla m.fl


Stad: Göteborg
Plats: Aulan, Hvidtfeldska Gymnasiet
Datum: 7/10
Tid: 18.00
Mer info på hemsidan www.gitarrivast.se

Kulturhuset fyren, Snäckan Kungsbacka
Datum: 8/10
Tid: 15.00
För mer info: www.joelsundkvist.com