1

Topic: Andantino Carcassi

Här har jag noter på detta stycke+Tab. Jag använder ofta stycket i undervisning då det har en lämplig nivå för att lära sig tekniska grunder och för all del även noter, men då vissa elever har det för kämpigt med noter så underlättar Tab då jag på denna nivå prioriterar teknik.

https://app.box.com/s/87cl14s5zshn8dkhvgws